Butler免費消毒活動

戶戶送一向以外送專員嘅健康同安全為首要!戶戶送同Butler合作,為外送專員嘅車輛以及裝備提供免費消毒服務。全程最快只需3分鐘,就可以得到60日以上嘅保護,免受任何細菌和病毒入侵,並有效殺滅新型冠狀病毒!今次活動將於 馬鞍山 - HKMOS 及 大埔 HKTP 舉行,稍後將有機會擴展至全港不同區域。

活動詳情

  • 為你、你嘅車輛同裝備提供消毒及保護塗層
  • 包括個人電話消毒
  • 「60天以上保護塗層」貼紙認證
  • 派發戶戶送精美禮品(數量有限,先到先得)
  • 最快3分鐘完成

日期:11月23日(星期二)
時間:12:00 - 14:00
地點:馬鞍山 HKMOS 富輝花園貨車停車場(Google Map

日期:11月23日(星期二)
時間:15:00 - 17:00
地點:大埔 HKTP 安浩里(舊墟遊樂場)(Google Map

如何參加

  • 登記按此
  • 活動當日請到地圖上所顯示的Deliveroo登記站確認出席(歡迎walk-in)
  • 如人數過多,有登記嘅外送專員帳戶將優先獲得服務

過程只需幾分鐘,就可以為自已、家人提供長達60日保護!